Hiden Disk List

No, those tiny Samurai ones don’t count!

Deluxe Disks:

Show:

 1. J Kyotsu (Rekka Daizantou)
 2. JS Shishi (Shinkenmaru)
 3. J Ryu (Water Arrow & Wood Spear Set)
 4. J Kame (Rekka Daizantou)
 5. J Kuma (Water Arrow & Wood Spear Set)
 6. J Saru (Rekka Daizantou)
 7. DJS Shield (DX Shinken-Oh)
 8. J Raigeki (Only available in Candy Toy Set)
 9. DJS Kabuto (Kabuto Origami)
 10. DJS Kajiki (Kajiki Origami)
 11. DJS Tora (Tora Origami)
 12. DJS Sushi (Sushi Changer)
 13. DJS Ika (Ika Origami)
 14. DJS Ebi (DX DaiKai-Oh)
 15. JS Super (Inromaru)
 16. JS Shin Samurai Gattai (Inromaru)
 17. DJS Kyoryu (Kyoryu Origami)
 18. DJS Attack (DX Daigoyo)
 19. DJS Help (DX Daigoyo)
 20. DJS Zen Samutai Gattai (DX MogyuDai-Oh)
 21. DJS Ushi (DX MogyuDai-Oh)
 22. JS Saishou Ougi (Mogyu Bazooka)

EX:

 1. S (EX) (Shinken Buckle)
 2. (EX) (Shinken Gold Buckle)

Candy Toy:

Volume 1:

 1. Gold Giri (Slash) (EX06)
 2. Ika (13C)
 3. Shishi (02C)
 4. Ryuu (03C)
 5. Kyotsu (01C)
 6. Raigeki (08C)

Volume 2:

 1. Super Shinken Red (EX12)
 2. Gold Samurai (EX13)
 3. Zen Samurai Gattai (20C)
 4. Ushi (21C)
 5. Help (19C)
 6. Super (15C)

Other:

 1. J Raigeki (08) ()
 2. (EX02) ()
 3. (EX03) ()

Gashapon:

Volume 1:

 1.  Shishi (02G)
 2.  Shinken Red (EX08)
 3.  Shield (07G)
 4.  DaiKai-Oh (EX09)

Volume 2:

 1. Ika (13G)
 2. Kyoryu (17G)
 3. Saishou Ougi (22G)
 4. Samurai Ha-Oh (EX14)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s