Kaitou Sentai Lupinranger vs. Keisatsu Sentai Patranger, Reviews, Super Sentai

Lupinranger vs. Patranger | DX Cyclone Dial Fighter Review

Lupinranger vs. Patranger | DX Cyclone Dial Fighter
March 2018 – ¥1500
Purchased from HLJ

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading “Lupinranger vs. Patranger | DX Cyclone Dial Fighter Review”

Kaitou Sentai Lupinranger vs. Keisatsu Sentai Patranger, Reviews, Super Sentai

Lupinranger vs. Patranger Review | DX Good Striker (Lupin Kaiser and Pat Kaiser)

Lupinranger vs. Patranger | DX Good Striker (Lupin Kaiser and Pat Kaiser)
March 2018 – ¥3600 (Open Price)
Purchased from HLJ

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading “Lupinranger vs. Patranger Review | DX Good Striker (Lupin Kaiser and Pat Kaiser)”

Kaitou Sentai Lupinranger vs. Keisatsu Sentai Patranger, Reviews, Sentai Hero Series, Super Sentai, Vinyls

Lupinranger vs. Patranger Review | Sentai Hero Series

Lupinranger vs. Patranger | Sentai Hero Series
February 2018 – ¥900 Each
Purchased from HLJ

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading “Lupinranger vs. Patranger Review | Sentai Hero Series”

Kaitou Sentai Lupinranger vs. Keisatsu Sentai Patranger, Reviews, Super Sentai

Lupinranger vs. Patranger Review | DX Trigger Machine 3gou (Trigger Machine #3)

Lupinranger vs. Patranger | DX Trigger Machine 3gou (Trigger Machine #3)
February 2018 – ¥1500
Purchased from HLJ

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading “Lupinranger vs. Patranger Review | DX Trigger Machine 3gou (Trigger Machine #3)”

Kaitou Sentai Lupinranger vs. Keisatsu Sentai Patranger, Reviews, Super Sentai

Lupinranger vs. Patranger Review | DX Yellow Dial Fighter

Lupinranger vs. Patranger | DX Yellow Dial Fighter
February 2018 – ¥1500
Purchased from HLJ

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading “Lupinranger vs. Patranger Review | DX Yellow Dial Fighter”